Kadra nauczycielska

Kadra Nauczycielska

Lp.
Stanowisko/Przedmiot
Imię i Nazwisko
1
Dyrektor
mgr Lucyna Nowak
2
Edukacja wczesnoszkolna
mgr Katarzyna Widła
3
Edukacja wczesnoszkolna
mgr Lucyna Nowak
4
Edukacja wczesnoszkolna
mgr Jan Mikus
5
Edukacja przedszkolna
mgr Małgorzata Mikus
6
Język polski
mgr Beata Zapart
7
Język polski
mgr Bronisława Dziedzic- Fasuga
8
Wychowanie fizyczne
mgr Katarzyna Kaszuba
9
Język angielski
mgr Maria Nazimek
10
Język angielski
lic. Aleksandra Mikus
11
Logopeda
mgr Małgorzata Waligóra
12
Język niemiecki
mgr Alicja Banat
13
Matematyka
mgr Joanna Dunikowska/ mgr Alicja Fąfara-Kosecka
14
Fizyka
mgr Joanna Dunikowska/mgr Karolna Tułak- Goc
15
Historia/plastyka/technika
mgr Bronisława Dziedzic – Fasuga
16
Religia
mgr Teresa Libera - opiekun szkolnego koła Caritas
17
Religia
Ks. mgr Andrzej Basiaga
18
Muzyka
mgr Renata Paruch
19
Geografia
mgr Alicja Mucha
20
Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
mgr Anna Brydniak
21
Świetlica
lic. Aleksandra Mikus
22
Biologia/Przedsiębiorczość
mgr Wioletta Nowak
23
Chemia
mgr Katarzyna Dobrzańska
24
Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Anna Stach
25
Biblioteka
mgr Katarzyna Kaszuba
26
Edukacja przedszkolna
mgr Izabela Kukla

Kontakt

Szkoła Podstawowa
im.Św. Mikołaja w Bytomsku

Bytomsko 77
32-731 Żegocina

tel.: 14 613 22 79
e-mail: pspbytomsko@poczta.onet.pl