Panel dostępności

Kadra nauczycielska

Kadra Nauczycielska

Lp.
Stanowisko/Przedmiot
Imię i Nazwisko
1
Dyrektor
mgr Lucyna Nowak
2
Edukacja wczesnoszkolna
mgr Katarzyna Widła
3
Edukacja wczesnoszkolna
mgr Lucyna Nowak
4
Edukacja wczesnoszkolna
mgr Jan Mikus
5
Edukacja przedszkolna
mgr Małgorzata Mikus
6
Język polski
mgr Beata Zapart
7
Język polski
mgr Bronisława Dziedzic- Fasuga
8
Wychowanie fizyczne
mgr Katarzyna Kaszuba
9
Język angielski
mgr Maria Nazimek
10
Język angielski
mgr Aleksandra Mikus
11
Logopeda
mgr Izabela Kukla
12
Język niemiecki
mgr Alicja Banat
13
Matematyka
mgr Joanna Dunikowska
14
Fizyka
mgr Joanna Dunikowska
15
Historia/plastyka/technika
mgr Bronisława Dziedzic – Fasuga
16
Religia
mgr Teresa Libera - opiekun szkolnego koła Caritas
17
Religia
mgr Teresa Libera
18
Muzyka
mgr Renata Paruch
19
Geografia
mgr Alicja Mucha
20
Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
mgr Anna Brydniak
21
Świetlica
mgr Aleksandra Mikus
22
Biologia/Przedsiębiorczość
mgr Wioletta Nowak
23
Chemia
mgr Katarzyna Dobrzańska
24
Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Anna Stach
25
Biblioteka
mgr Katarzyna Kaszuba
26
Edukacja przedszkolna
mgr Izabela Kukla

Kontakt

Szkoła Podstawowa
im.Św. Mikołaja w Bytomsku

Bytomsko 77
32-731 Żegocina

tel.: 14 613 22 79
e-mail: spbytomsko@zegocina.pl