Kadra nauczycielska

Kadra Nauczycielska

Lp.
Stanowisko/Przedmiot
Imię i Nazwisko
1
Dyrektor
mgr Barbara Janicka – Mikus
2
Edukacja wczesnoszkolna
mgr Barbara Janicka - Mikus
3
Edukacja wczesnoszkolna
mgr Lucyna Nowak
4
Edukacja wczesnoszkolna
mgr Jan Mikus
5
Edukacja wczesnoszkolna
mgr Izabela Kukla
6
Edukacja przedszkolna
mgr Katarzyna Widła
7
Język polski
mgr Beata Zapart
8
Język polski
mgr Bronisława Dziedzic- Fasuga
9
Wychowanie fizyczne
mgr Katarzyna Kaszuba
10
Język angielski
mgr Maria Nazimek
11
Język angielski
mgr Weronika Kępa
12
Język angielski
mgr Dorota Juszczyk
13
Język niemiecki
mgr Dorota Juszczyk
14
Matematyka
mgr Joanna Dunikowska
15
Fizyka
mgr Joanna Dunikowska
16
Historia/plastyka/technika
mgr Bronisława Dziedzic – Fasuga
17
Religia
mgr Teresa Libera - opiekun szkolnego koła Caritas
18
Religia
Ks. mgr Marcin Łazarz
19
Nauczanie indywidualne
mgr Izabela Kukla
20
Muzyka
mgr Renata Paruch
21
Geografia
mgr Alicja Mucha
22
Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
mgr Anna Brydniak
23
Świetlica
mgr Patrycja Jaglarz
24
Biologia/Przedsiębiorczość
mgr Wioletta Nowak
25
Chemia
mgr Katarzyna Dobrzańska
26
Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Lucyna Bakalarz
27
Biblioteka
mgr Katarzyna Kaszuba
28
Edukacja przedszkolna
mgr Małgorzata Mikus

Kontakt

Szkoła Podstawowa
im.Św. Mikołaja w Bytomsku

Bytomsko 77
32-731 Żegocina

tel.: 14 613 22 79
e-mail: pspbytomsko@poczta.onet.pl