Patron - św. Mikołaj

Święty Mikołaj
Płaskorzeźba Patrona - Świętego Mikołaja, autorstwa Juliana Ryndaka

Postać Św. Mikołaja biskupa i męczennika, przyjaciela dzieci, opiekuna rodzin i wspomożyciela stanowi dla uczniów naszej szkoły wzór człowieka życzliwego, wrażliwego na potrzeby innych, spieszącego z bezinteresowną pomocą, prezentującego chrześcijańskie wartości moralne. Ta fascynująca wszystkie dzieci postać będzie dla społeczności szkolnej źródłem inspiracji do podejmowania nowych wyzwań i działań charytatywnych, zwłaszcza w środowisku lokalnym.

Mikołaj z Miry, biskup (ok. 270 – ok. 350)

Urodził się około 270 roku w mieście Patara (Azja Mniejsza) jako jedyne, wymodlone dziecko swoich rodziców. Od dzieciństwa wyróżniał się pobożnością i wrażliwością na ludzką niedolę. Wybrany na biskupa Miry, otaczał opieką ludzi ubogich, wspierając ich ze swego rodzinnego majątku. Tradycja przekazała opowiadanie o dyskretnym podrzuceniu przez niego posagu trzem biednym siostrom. Znane jest także jego miłosierdzie wobec więźniów; często wstawiał się za nimi u władz cesarskich. Podczas prześladowania za panowania cesarza Dioklecjana(284-305) został uwięziony i dopiero edykt tolerancyjny cesarza Konstantyna(313) przywrócił mu wolność. Biskup Mikołaj uczestniczył w soborze nicejskim(325), na którym została potępiona herezja ariańska.

Zmarł dnia 6 grudnia około 350 roku. W 1087 roku relikwie św. Mikołaja zostały przewiezione do Bari(Włochy). Kult tego świętego bardzo rozprzestrzenił się w całym Kościele, stawiając go w rzędzie najpopularniejszych patronów. Na pamiątkę jego dobroci zaczęto obdzielać się prezentami.

Św. Mikołaj jest patronem kupców, żeglarzy, pasterzy i więźniów. Mikołaj – grec. Nike - zwycięstwo i Laos – lud. Dający ludowi zwycięstwo

                                                                                                          "Mój Święty Patron" Ks. Antoni Gorzandt

 

CO PODPOWIADA NAM ŚW. MIKOŁAJ?

  • doceniaj szlachetność innych, a Twoje dobre czyny też będą zauważone
  • słuchaj z uwagą drugiego, a będziesz miał prawdziwych przyjaciół
  • przebaczaj, a i Ty przebaczenia od nich otrzymasz
  • kochaj każdego człowieka, a inni będą Cię kochali

MAŁE KROKI W NAŚLADOWANIU ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA:

  • każde święto czy rocznica mogą stać się okazją, by obdarowywać Tych których kochamy
  • darowuje się nie tylko i wyłącznie rzeczy: można podarować życie, radość, uśmiech, słowo
  • dar uczyniony sercem mówi drugiej osobie o naszej miłości – staje się znakiem dobroci Pana Boga.
  • Prawdziwe dobro wiele kosztuje, ale bardzo procentuje.

Kontakt

Szkoła Podstawowa
im.Św. Mikołaja w Bytomsku

Bytomsko 77
32-731 Żegocina

tel.: 14 613 22 79
e-mail: pspbytomsko@poczta.onet.pl