Panel dostępności

Sztandar

SZTANDAR

Historia sztandaru rozpoczęła się z nadaniem imienia, byliśmy przekonani, że obecność św. Mikołaja wymaga widocznego symbolu jakim jest sztandar i rzeźba, który zjednoczy naszą społeczność szkolną.

Na jednej stronie znajduje się postać św. Mikołaja z fotografii rzeźby pochodzącej z kościoła parafialnego w Żegocinie pod wezwaniem św. Mikołaja. Postać naszego patrona umieszczona jest na czerwonym tle. Na drugiej stronie sztandaru widnieje orzeł na biało – czerwonym tle i napis miłość, wiara, wiedza Tobie ojczyzna.

ROTA ŚLUBOWANIA

Społeczność naszej szkoły ma świadomość konieczności czynienia dobra i naśladowania przez to czynów świętego patrona

Św. Mikołaju nasz patronie my uczniowie SP w Bytomsku ślubujemy:

1.        Rozsiewać dobro pełnymi rękami, gdyż dar uczyniony sercem mówi drugiej osobie o naszej miłości.

2.        Szanować Twój wizerunek i sztandar naszej szkoły

3.        Swoim godnym postępowaniem zasłużyć na miano ucznia szkoły imieniem Św. Mikołaja

4.        Być darem dla drugiego człowieka ofiarując mu życie, radość, dobroć, przebaczenie, uśmiech, cza i słowo.

5.        Zdobytą wiedzę, umiejętności i sprawności jak najlepiej wykorzystywać w poszukiwaniu prawdy, piękna i dobra.

6.        Sumienną pracą i uczciwym życiem służyć ludziom i ojczyźnie

Kontakt

Szkoła Podstawowa
im.Św. Mikołaja w Bytomsku

Bytomsko 77
32-731 Żegocina

tel.: 14 613 22 79
e-mail: spbytomsko@zegocina.pl