Panel dostępności

Aktualności Sprawdź co się u Nas dzieje

My młodzi ludzie XXI wieku dziękujemy Wam za poświęcenie w obronie naszej Ojczyzny…

2315
31-10-2018

My młodzi ludzie XXI wieku dziękujemy Wam za poświęcenie w obronie naszej Ojczyzny…”. Tymi słowami rozpoczyna się jedno z podziękowań, które znalazło się na jednej z wielu kartek,  wykonanych przez uczniów naszej szkoły dla Kombatantów II wojny Światowej oraz Sybiraków przebywających w Anglii. Grupy przedszkolne przygotowały medale i ordery z masy porcelanowej, natomiast starsi uczniowie zrobili piękne, patriotyczne  kartki i kotyliony. Upominki te zostaną wręczone naszym rodakom, weteranom wojennym podczas Akademii Parafialnej zorganizowanej z okazji 100 – lecia Niepodległości Polski w dniu 11 listopada 2018 roku w Parafii Polskiej w Leicester w Anglii.  Akcja ta była dla uczniów naszej szkoły prawdziwą lekcją patriotyzmu oraz sposobem na budowanie wspólnoty z Polakami przebywającymi za granicą.

Koordynatorem akcji jest  Pani Alicja Janiczek – emerytowana nauczycielka, która obecnie mieszka w  Leicester , gdzie jest organizatorem wielu różnorodnych działań kulturalnych. Serdecznie dziękujemy Pani Alicji za opowiedziane nam historie o życiu weteranów  za granicą, za zbiór poezji emigracyjnej pt.  „Powrócić tam”, wiersze przepełnione tęsknotą za krajem ojczystym i domem rodzinnym.

Parafia Polska pod wezwaniem Św. Pawła w Leicester istnieje od 70 lat. Założona została przez Polaków – przeważnie żołnierzy i ich rodziny,  którzy przybyli do Anglii po II wojnie światowej. To tęsknota za Ojczyzną  zrodziła pomysł, aby stworzyć miejsce gdzie  mogliby się spotykać Polacy. W kościele odprawiane są msze św. w języku polskim, a nasi rodacy mieszkający w Leicester dbają o zachowanie pamięci o polskiej historii, kulturze i tradycji.

Galeria:
Powiązane artykuły:

Kontakt

Szkoła Podstawowa
im.Św. Mikołaja w Bytomsku

Bytomsko 77
32-731 Żegocina

tel.: 14 613 22 79
e-mail: spbytomsko@zegocina.pl