Panel dostępności

Aktualności Sprawdź co się u Nas dzieje

Program edukacyjny "5 porcji zdrowia w szkole"

1606
4-12-2018

5 porcji zdrowia w szkole”

Klasa II ( wychowawca Barbara Janicka- Mikus) i III (wychowawca Lucyna Nowak) ze Szkoły Podstawowej imienia św. Mikołaja w Bytomsku wzięły udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym “5 porcji zdrowia w szkole”. Organizatorem programu edukacyjno – informacyjnego jest Michael Bridge Communication Emilia Hahn , organizatorem wdrażającym jest PR Hub Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie; organizatorzy działają na zlecenie Stowarzyszenia „Krajowa Unia Producentów Soków”. Program wspierają m.in. przedstawiciele takich instytucji jak: Instytut Żywności i Żywienia, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.

Celem programu jest podniesienie świadomości na temat znaczenia prawidłowego odżywiania w życiu człowieka wśród uczniów klas drugich
i trzecich polskich szkół podstawowych, wzrost wiedzy o warzywach i owocach, a także sokach, jako podstawie prawidłowo zbilansowanej diety, kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych oraz budowanie wśród nauczycieli szkół podstawowych świadomości roli edukacji żywieniowej i wspieranie ich
w edukowaniu uczniów o zdrowym stylu życia.

Wychowawcy zostali wsparci przez organizatora konkursu dostarczonymi najwyższej jakości materiałami edukacyjnymi i narzędziami do prowadzenia ciekawych zajęć. Programowi przyświeca idea spożywania 5 porcji warzyw, owoców lub soków dziennie.

W ramach programu klasy przygotowały plakaty przedstawiające ideę „ 5 porcji zdrowia” w codziennej diecie dzieci. Prace artystyczne dzieci wzięły udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym. Co prawda otrzymaliśmy „tylko” dyplomy uczestnictwa w konkursie ale zdobyta wiedza na temat zasad zbilansowanej diety, istotnej roli warzyw, owoców i soków oraz kształtowanie prawidłowych postaw żywieniowych są bezcenne.

Więcej o programie : http://wszkole.5porcji.pl/o-programie

Galeria:
Powiązane artykuły:

Kontakt

Szkoła Podstawowa
im.Św. Mikołaja w Bytomsku

Bytomsko 77
32-731 Żegocina

tel.: 14 613 22 79
e-mail: spbytomsko@zegocina.pl