Aktualności Sprawdź co się u Nas dzieje

Zadania i materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu

3834
16-03-2020

Ogólne zasady oceniania pracy zdalnej uczniów klas I - VIII w Szkole Podstawowej
im. św. Mikołaja w Bytomsku obowiązujące od 25 marca do 10 kwietnia 2020r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz.493

 

 

 

1.      Nauczyciel udostępnia materiały do pracy zdalnej wykorzystując platformy edukacyjne lub/i inne narzędzia internetowe.

2.      Nauczyciel udostępniając zadania, określa terminy, warunki i formy zaliczenia. Zaznacza, które treści nie są obowiązkowe i mają na celu poszerzenie lub utrwalenie wiadomości.

3.      Wykonane zadania uczniowie przekazują w uzgodnionej z nauczycielem formie i terminie (droga mailowa, zdjęcie, skan, platforma).

4.      Zaliczenie danej partii materiału odbywać się będzie w formie ustalonej z nauczycielem.

5.      Ocenie mogą podlegać zadania wykonywane przez ucznia oraz zadania dodatkowe  dla chętnych po uprzednim ustaleniu między uczniem i nauczycielem zasad i form oraz aktywność ucznia.

6.      O osiągnięciach i postępach ucznia rodzice będą informowani za pomocą wpisów na skrzynkach internetowych poszczególnych klas, telefonicznie, SMS-owo, poprzez Messengera itp. (na bieżąco).

7.      Wszelkie formy oceniania muszą zapewnić uczniowi otrzymanie informacji zwrotnej na temat wyników jego uczenia się.

8.      Nieobecność ucznia w terminie zaplanowanej lekcji, brak kamery, trudności z połączeniem czy inne przyczyny techniczne, nie mają wpływu na ocenę pracy i zaangażowania ucznia. Zadania, karty pracy i inne aktywności będzie można zaliczyć po powrocie do szkoły czy też, w skrajnych przypadkach, ustalając to indywidualnie z nauczycielem przedmiotu.

9.      W pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych, w tym wynikających z niepełnosprawności, uwzględnia się dostosowania wynikające z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.

10.    Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny pozostają zgodne z zapisami w Statucie Szkoły.

11.    Nauczyciel ocenia zachowanie ucznia biorąc pod uwagę: zaangażowanie w wypełnianie obowiązków lekcyjnych, terminowe przesyłanie zadanych prac, samodzielną i systematyczną pracę, bezpieczne i kulturalne korzystanie z narzędzi internetowych.

 

 

 

Poniżej zadania do pobrania z poszczególnych przedmiotów. Zadania są systematycznie dodawane.

klasa VII język niemiecki

matematyka kl. IV-VIII

Chemia VIII

Fizyka - szkoła w Bytomsku (2)

klasa VIII język niemiecki

Chemia VII

zagadnienia z biologii kl. V-VIII

JĘZYK POLSKI KL. V-VIII

Język angielski kl. I- VIII

PRZYRODA KL. IV

Historia kl. IV - VIII

J. Polski kl. IV

Logopedia-Przedszkole-Bytomsko

kontakt-do-logopedy-zdalne-zajęcia-indywidualne

Wiedza o społeczeństwie - zadania klasa 8(1)

Geografia Kl. V- VIII

EDB dla klasy VIII

Przedszkole - 3,4 latki

Zadania przedszkole grupa 3,4 latki

Religia

Zdalne nauczanie -zaj.kor-kompensacyjne

Informatyka kl. IV-VIII

swietlica-szkolna

Język-angielski-dla-maluszków-i-starszaków

5-6latki

ORGANIZACJA ZAJĘĆ GIER I ZABAW W KL I

ORGANIZACJA ZAJĘĆ ZDALNY WYCHOWAWNIA FIZYCZNEGO W KL_II

ORGANIZACJA ZAJĘĆ ZDALNYCH EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W_KLASIE I(1)

Klasy 4-6 informatyka 25-1 kwietnia

SWIETLICA-SZKOLNA-25-31-MARCA

J.-angielski-maluszki-25-31-MARCA

J.-angielski-starszaki-25-31-MARCA

J. angielski klasa I, II zadania

Religia kl. I, II

Język angielski klasa I, II 30.03-03.04

SWIETLICA-SZKOLNA-1-8.04.20

J.-angielski-maluszki-1-8-KWIECIEŃ

J.-angielski-starszaki-1-8-KWIECIEŃ

J.. angielski Kl. 1, 2, 7.8.04

Religia kl. I 07.04

Easter wishes kl. 1,2

ORGANIZACJA ZAJĘĆ GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

ORGANIZACJA ZAJĘĆ ZDALNYCH EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W_KLASIE I

ORGANIZACJA ZAJĘĆ ZDALNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KL_II

ORGANIZACJA ZAJĘĆ GIER I ZABAW W KL I

swietlica-szkolna-15.04.-24.04.2020

J.-angielski-5i6-latki-21.04.2020

J-angielski-3-i-4-latki-15.04-oraz-22.04.2020

J. ang. kl.I,II 15, 17.04

Religia klasa I 16.04

J. ang. kl.I,II 21-24.04

Rel. kl. I 21.04

Religia I 23.04

J. ang. Kl. 1 i 2, 27 - 29.04

ORGANIZACJA ZAJĘĆ GIER I ZABAW W KL I

ORGANIZACJA ZAJĘĆ ZDALNYCH EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W_KLASIE I

ORGANIZACJA ZAJĘĆ ZDALNYCH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KL_II

j.-angielski-starszaki-27.04.2020-kształty

ORGANIZACJA ZAJĘĆ GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

Religia I 28-30.04

swietlica-szkolna-27.04-30.04.2020

swietlica-szkolna-04.05.2020-08.05.2020

J. ang. kl.I,,II 04-08.05

ORGANIZACJA ZAJĘĆ GIER I ZABAW W KL I

ORGANIZACJA ZAJĘĆ ZDALNY WYCHOWAWNIA FIZYCZNEGO W KL_II

ORGANIZACJA ZAJĘĆ GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

ORGANIZACJA ZAJĘĆ ZDALNYCH EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W_KLASIE I

J.ang. kl. I

SWIETLICA 11-15.05

J.ang. kl.I 19,22.05

Organizacja-zdalnego-nauczania-świetlica-18.05-22.05.2020

ORGANIZACJA_ZAJĘC_GIER_I_ZABAW_W_KL_I

ORGANIZACJA_ZAJĘC_GIMNASTYKI_KOREKCYJNEJ

ORGANIZACJA_ZAJĘC_ZDALNYCH_EDUKACJI_WCZESNOSZKOLNEJ_W_KLASIE_I

ORGANIZACJA_ZAJĘC_ZDALNY_WYCHOWAWNIA_FIZYCZNEGO_W_KL_II

J. ang. kl.I 26,29 maj

świetlica_szkolna_-_25.05.-29.05.2020

J._ang._kl_I

świetlica-szkolna-01.06.-05.06.2020

Świetlica-szkolna-08.06.-10.06.2020

J._ang._Klasa_1

ORGANIZACJA_ZAJĘC_GIER_I_ZABAW_W_KL_I

ORGANIZACJA_ZAJĘC_GIMNASTYKI_KOREKCYJNEJ1

ORGANIZACJA_ZAJĘC_ZDALNYCH_EDUKACJI_WCZESNOSZKOLNEJ_W_KLASIE_I

ORGANIZACJA_ZAJĘC_ZDALNY_WYCHOWAWNIA_FIZYCZNEGO_W_KL_II

świetlica-szkolna-15.06.-19.06.2020

J._ang_Kl._1

świetlica-szkolna-22.06-25.06.2020

J._ang._kl.I

Powiązane artykuły:

Kontakt

Szkoła Podstawowa
im.Św. Mikołaja w Bytomsku

Bytomsko 77
32-731 Żegocina

tel.: 14 613 22 79
e-mail: pspbytomsko@poczta.onet.pl