Aktualności Sprawdź co się u Nas dzieje

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

568
1-05-2019

Szkoła Podstawowa w Bytomsku od 2010 roku wspólnie z Komendą Powiatową w Bochni w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa realizuje działania profilaktyczne „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”.

Działania w ramach poprawy bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Bytomsku objęły obszar organizacyjny, infrastrukturalny i techniczny. W szkole dokonano zmian infrastruktury na zewnątrz i wewnątrz szkoły w celu poprawieniu bezpieczeństwa. Podjęto wiele działań w celu zwiększenia bezpieczeństwa i zapobieganiu zjawiskom przemocy.

Tematyka bezpieczeństwa poruszana była w spotkaniach cyklicznych dla uczniów, a także rodziców z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Bochni, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, przedstawicielami MONARU,  Powiatowej Straży Pożarnej i OSP Bytomsko oraz Ratownictwem Medycznym. W szkole realizowano różne projekty, a uczniowie brali udział w konkursach i turniejach w zakresie bezpieczeństwa.

Szkoła realizując działania profilaktyczno  - edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa uczniów szczyci się wieloma certyfikatami oraz przeprowadza różnorodne programy i projekty.

Dnia 19 grudnia 2018 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie podczas posiedzenia certyfikującego, Szkole Podstawowej im. Św. Mikołaja w Bytomsku przyznano tytuł „Lidera Projektu – Szkoła Promująca Bezpieczeństwo.”


30 kwietnia 2019 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Bochni miało miejsce uroczyste wręczenie certyfikatów trzem szkołom z powiatu bocheńskiego, którym przyznano ten zaszczytny tytuł. Na ręce Pani Dyrektor Barbary Janickiej- Mikus certyfikat przekazał Komendant Powiatowy Policji w Bochni, młodszy inspektor Jerzy Polczyk.

Galeria:
Powiązane artykuły:

Kontakt

Szkoła Podstawowa
im.Św. Mikołaja w Bytomsku

Bytomsko 77
32-731 Żegocina

tel.: 14 613 22 79
e-mail: pspbytomsko@poczta.onet.pl