Panel dostępności

Aktualności Sprawdź co się u Nas dzieje

Zapisy do świetlicy na rok szkolny 2020/2021

1311
1-09-2020

Przyjęcia uczniów do świetlicy dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku rodziców/prawnych opiekunów dziecka na karcie zapisu dziecka do świetlicy.

Wzory karty zapisu dziecka do świetlicy są dostępne do pobrania poniżej lub w formie papierowej w świetlicy i sekretariacie uczniowskim.

 

Karta zapisu

 Aneks

Regulamin Świetlicy Szkolnej

 

Powiązane artykuły:

Kontakt

Szkoła Podstawowa
im.Św. Mikołaja w Bytomsku

Bytomsko 77
32-731 Żegocina

tel.: 14 613 22 79
e-mail: spbytomsko@zegocina.pl